Choroba dotyka nie tylko pacjenta – mierzy się z nią cała rodzina. Najczęściej opiekunem zostaje najbliższa osoba chorego: dziecko, rodzic, współmałżonek czy rodzeństwo. W sytuacji choroby  zmienia się życie całej rodziny – bliscy chorego przeorganizowują swoje codzienne obowiązki nierzadko rezygnując z różnych aktywności, zainteresowań, a nawet pracy. Według badania przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” prawie 70% sprawujących opiekę nad bliskimi musiało ograniczyć życie towarzyskie, a co trzecia osoba zmienić tryb pracy bądź nauki.1

Rola opiekunów jest nie do przeceniania, a my chcemy docenić ich za siłę, cierpliwość, za wytrwałość. Akcja „List do opiekuna” ma na celu podziękowanie wszystkim osobom, które na co dzień opiekują się bliskimi chorymi. Pragniemy zainspirować Pacjentów do pisania listów do swoich Opiekunów i podziękowania im za codzienne wsparcie, czułość, bliskość, za czuwanie nad tysiącem codziennych spraw, jak odpowiednie odżywianie czy komfort fizyczny, dbanie by nigdy niczego nie brakowało.

Chcieliśmy zachęcić także każdą osobę zainteresowaną włączeniem się w akcję do napisania symbolicznego listu do wszystkich Opiekunów, by docenić wysiłek tych cichych bohaterów.


Zależy nam na tym, by słowa podziękowania dotarły do Opiekunów – nadesłane listy staną się więc elementem wystawy, którą będzie można obejrzeć w dniach 3-12 października 2018 r. przy Domach Towarowych Wars i Sawa (ul. Marszałkowska 104/122, Warszawa).

Wystawę będą tworzyć listy napisane przez osoby prywatne, jak i te znane w ramach akcji “List do Opiekuna”: Adama Aleksiejuka, Dominikę, Eleni, Edytę Geppert, Michała Figurskiego, Roberta Janowskiego, Marka, Mariusza Kałamagę, ks. Arkadiusza Nowaka, Macieja Orłosia, Jerzego Stuhra, Karolinę Wilk, o. Mirosława Szwajnocha, Przedstawicieli organizacji pacjentów – Fundacji EuropaColon Polska, Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej, Ogólnopolskiej Organizacji Kwiat Kobiecości oraz Zespołu Fundacji Alivia. 

Akcja „List do Opiekuna” powstała w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”, której celem jest podnoszenie świadomości  na temat roli żywienia medycznego w procesie leczenia. Inicjatorem kampanii jest Nutricia Medyczna.


1Badanie „Opiekunowie osób chorych neurologicznie i onkologicznie” zrealizowane wśród przez SW Research na zlecenie Nutricii Medycznej w dniach 23.02-05.03.2018; próba reprezentatywna ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości, n=303, ankieta internetowa CAWI

 

 

INICJATOR KAMPANII:

 

GŁÓWNY PARTNER KAMPANII:

PARTNERZY KAMPANII: