WYŚLIJ SWÓJ LIST

Administratorem danych osobowych przetwarzanych z związku z Akcją „List do opiekuna” jest: NUTRICIA Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa, tel.: +48 22 550 00 00, adres e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Akcji „List do Opiekuna” mającej na celu wyłonienie najciekawszych listów, a następnie udostępnienia ich treści na wystawie, jak również w celu świadczenia przez NUTRICIA Polska usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe uczestników Akcji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek udziału w Akcji „List do Opiekuna” organizowanej przez NUTRICIA Polska sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem Akcji jak również świadczenia przez NUTRICIA Polska Sp. o.o. usług drogą elektroniczną w związku z Akcją na podstawie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Akcji oraz przez okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Akcji.
Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do żądania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.