STWÓRZ SWÓJ LIST

Skorzystaj z gotowego szablonu listu i napisz swoje podziękowania dla Opiekunów. Prześlij nam go za pomocą:

Wybrane listy (zgodnie z “REGULAMINEM AKCJI“) staną się elementem wystawy „List do Opiekuna”, która ma zwrócić uwagę społeczeństwa na sytuację opiekunów rodzinnych i podziękować im za ich wysiłek i walkę o zdrowie swoich najbliższych.